Kdo jsme a co děláme
Modulová kolejiště vyplňují celé haly i menší klubovny železničních modelářů. Přinášejí šanci pro všechny, kteří touží mít doma kus opravdové trati či nádraží, kde mohou mít věrně zpracovanou skutečnost a jednou za čas si vezmou své domácí moduly a přidají je ke klubovým nebo se vydají na některé z mnoha modelářských akcí u nás, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Německu, Rakousku a tam svůj modul - moduly připojí do soustavy modulů (moduliště) v tělocvičně, hale a mohou prohnat své modely po dlouhých traťových úsecích přes neznámá nádraží, zastávky a depa.
Proč je modulový princip stavby dnes takovým fenoménem?
Umožňuje decentralizovanou stavbu (pohodlnou, žádné naklánění se přes 1,2 m široké deskové kolejiště postavené u zdi), umožňuje podílet se na provozně velkém kolejišti, přitom nezablokovat si postavení menší části například doma. Tím, že je modul veden jako řez krajinou nevznikají krajinné nesmysly, a je možno se vyrovnat s vedením trati na náspu, údolím s mostem, zářezem, tunelem… tedy všemi krajiným prvky se kterými se železniční trasa ve skutečnosti setkává.
Dnes, po několika letech vývoje, FREMO a tím i všichni moduloví spřízněnci považují za standard - řízení modelů pomocí DCC - Loconet, ostatní technická specifikace jsou popsána na dalších stránkách
Klub OstraMo
Tento modelářský klub už existuje dlouhou řadu let. Po povodních v roce 1997, kdy bylo zničeno původní kolejiště, se přemýšlelo nad stavbou nového kolejiště ve velikosti H0. V té době bylo započato ve stavbě ETS-kového kolejiště, které bylo navrženo ve stylu dílového kolejiště s možností jisté variability v sestavení. Na podzim roku 2002 jsme byli seznámeni s modulovými systémy a toto řešení se jevilo jako naprosto nejlepší, ať už svojí variabilitou nebo ztvarněním krajiny a i jinými přednostmi. Námi navržený systém je vybudován svou normativní základnu na základních kamenech FREMA. Máme tedy otevřenou cestu k již používané a obecně rošířené standardizaci, po počátečním váhání jsme plně akceptovali DCC dle standardu FREMO, ostatní technické specifikaci taktéž po prvních nejasnostech dostali jasně daná pravidla a doporučení.
Téma klubových modulů
Tématicky se u klubových modulů zaměřujeme na hlavní a vedlejší traťě v oblasti Jeseníků a Rychlebských hor. V rámci klubových modlulů máme postaveny stanice - Javorník, Jeseník, zastávku s nákladištěm Horní Heřmanice a technickou skrytou stanici - Hanušovice.
V současné době je hlavní část klubových modulů téměř dokončena a další moduly již vznikají jako soukromé aktivity členů klubu a jsou využívány jak pro provoz na setkáních tak i v klubovně. Otevírá se zde samozřejmě prostor pro spolupráci s dalšími skupinami, jednotlivci, kteří si chtějí postavit kus věrně zmenšené modelové železnice 1:87. Jsme schopni poskytnout radu i pomoci s dalším začleněním těchto modulů do plánovaných modelářských akcí.
Kontakt
ostramo<zavináč> parostroj.net