Úpravy nákladních vozů
© MC 28.2.2010
Úpravy kotlových vozů Bramos (zde po nástřiku polomatným lakem a bez dvojkolí)

Zelené kotle Bramos a jejich úprava tak, aby odpovídaly alespoň z větší části vozům ČSD pro přepravu horkých nerostných olejů. Na burze byly koupeny dvě čela z obalovaných kotlů 400 hl a dosazeny na kotel s původně kulatými čely - tato žádném kotlovému vozu neodpovídají. Změněna pravá popisová tabule - rozměrově na polovinu a zaslepeny otvory po původních držácích tabule. Na kotli odstraněna dvě víka a nahrazena jedním otevíracím průlezem a doplněno malým krytem další kotlové armatury. U modelů Bramos je nesoulad - na vozech nebyla kombinace rovných nosičů kotle a úhelníkového zábradlí. U "rovných" nosičů bylo vždy trubkové zábradlí. Výpustný ventil bude nechán v původní podobě, na zadním čele kotle je doplněno vytápění kotle s kohoutem Js50 a přívod k vytápění výpustného potrubí. Popis vozu je v podobě ze začátku 70. let s označením vozu Uahs/Rahi. Na vůz byly rovněž doplněny držáky koncových svítilen UIC.

Ještě jeden pohled na vůz s lehce patinovaným spodkem vozu - prach se rzí
Další dva dokončované vozy jsou kořistní Rj a Zt Bremen - oba nyní čekají na patinu
Oba vozy ležely velmi dlouho na pracovním stole v rozpracovaném stavu, na voze Rj chybělo dokončit odstraňování původních popisových tabulí a na voze Zt byla hledána cesta jak udělat na střeše švy plechové střechy.
U Rj byly zvoleny poněkud malé popisové tabule
Vůz Rj MCHZ Ostrava
Na voze Rj bylo největším oříškem odfrézování původních popisových tabulí - jedná se o historický model PIKO. Mimo standardních úprav - odstranění původního spřáhla a dosazení pevné šachtice se zmenšeným vyložením spřáhla, byl odstraněn původní žebřík z plošiny, díry po něm zaslepeny. Na bočnici vozu dosazeny dva žebříky z leptu a osazeny dvě popisové tabule nové. Zde došlo k zvolení malého rozměru a nálepní schránka s místem pro přechodky se bohužel na levou tabuli nevešla. Snad při další rekonstrukci. celý vůz byl ručně natřen - ano ručně (při patinování bude stříkán lakem a ruční nátěr nebude dále poznat) vozovou červenou Lifecolor LC66. A pak již jen popis, včetně popisů na rám a složení vozu. Zbývá dolepit lávku od nových žebříků k středové lávce mezi kameninovými nádobami. Kdo zná historický vůz RJ Dynamit Nobel v Bratislavě tak podobu snad ocení.
Zt typ Bremen, kořistní vůz ČSD
Vůz Roco Bremen DR, zde byla zásadním problémem střecha, která neměla plech - tedy chyběly švy plechu. Vozy ČSD podle historických fotografií měly plech na střeše. Bezešvý "Plastel" se dosazoval od 60. let na vozy Ztr. Švy byly po různých pokusech udělány tradiční metodou z drátu o průměru 0,1 mm lepeným na střechu řidkým sekundovým lepidlem. Zbytky lepidla po okamžitém otření byly zbroušeny. Spřáhlo bylo upraveno zalepením koncového uložení a zkrácena šachtice se zalepeným třmenovým spřáhlem - tak bylo dosaženo zkrácení vzdálenosti mezi nárazníky. U obou vozu bylo nastaveno pro průjezd obloukem R 600 mm. Na vůz byla dosazena nová dvojkolí s profilem RP25. A pak již popis vozu Zt 60. léta. Nástřik skříně opět vodová Lifecolor LC66. Střecha polomatnou Agamou šeď střední. Samozřejmostí je unikátní číslo pro modulový provoz. A nezapomenout na nátěr přestavovačů.
Vůz Zt po provedení lehké patiny
Další vůz, který se těžko probojoval přes pracovní stůl je služební vůz řady D (kořistní vůz typu Bremen - válečná stavba). Je to opět model ROCO. Na střechu byly stejně jako u vozu Zt doplněny švy plechové střechy, nastříkán byl tmavě zelenou Lifecolor - UA110. Střecha světle šedá syntetika Agama. Po popisu ze 70. let, kdy ještě část vozů byla v provozu byl vůz přestříknut polomatným lakem Agama a patinován patinátory Agama a následoval opět přestřik polomatným lakem. Následovalo dovážení vozu, zasklení a kompletace. Samozřejmostí je zkrácené uložení třmenového spřáhla pro modulový provoz.
D 30 54 940 0134-3, domovské stanice Lipová Lázně
Dalším vozem, který prošel lehkou patinou je vůz Vtpr (kořistní vůz původně DR typ Villach) model od Liliputu. Vůz prošel standardními úpravami - zkrácením a fixací uložení třmenových spřáhel, výměnou dvojkolí za dvojkolí s profilem RP25, nástřikem, popisem a nakonec patinou s nutnými vrstvami krycího laku.
Vůz Vtpr 4.99808
Vůz Vtu, model Brawa je dalším kořistním vozem, který byl ve větším množství provozován u ČSD. Vůz opět prošel standardními úpravami, u tohoto vozu byla ponechána původní dvojkolí Brawa. Celkově tento model patří ke špičce modelů nákladních vozů.
Vůz Vtu, kořistní typ DR Königsberg, vyráběný od roku 1924