Stavba traťového modulu

[ stavba dřevěné kostry ] [ pokládka kolejí ] [ vytváření terénu ] [ posypy ]
© Tomáš Černohorský

Zde bychom chtěli nastínit postup jedné z mnoha variant stavby modulu. Jedná se o traťový modul skládajicí se z jednoho dílu.
1. Stavba dřevěné kostry
Stavbu dřevěné kostry modulu si popíšeme na přímém traťovém modulu. Na obou koncích modulu jsou normované přechodové profily B'96. Rozměry modulu jsou 1200 x 500 mm. Normované přechodové profily B'96 jsou vyřezány z vodovzdorné překližky (tl. 12 mm) vodním paprskem s využitím výkresu ve formátu dwg. Na přechodové profily jsou přišroubovány hranolky pomocí nichž jsou připřipevněny bočnice modulu (výška 90 mm, délka 1176 mm, tl. 12 mm) a deska pod trať (šířka 70 mm, délka 1176 mm, tl. 12 mm). Bočnice jsou odsazeny od kraje o 4 mm, protože na kraj bude přišroubována sololitová deska s profilem terénu. Deska pod trať je přišroubována s odsazením 4 mm od horní hrany štěrkového lože, aby bylo možno pod pražcová pole položit tlumicí materiál (např. korek nebo molitan od fy. Polak), který zároveň znázorňuje tvar stěrkového lože. Mezi bočnice modulu jsou připevněny s pravidelným odstupem dvě příčné výztuhy. Na tyto výztuhy jsou upevněny dvě podpěry pod traťovou desku, aby nedošlo k jejímu prohnutí.

[ stavba dřevěné kostry ] [ pokládka kolejí ] [ vytváření terénu ] [ posypy ]

2. Pokládka kolejí
Nejprve přilepíme korkový či molitanový pás na desku pod trať (tip: lepíme např. barvou balakryl). Pokud použijeme pás s neseříznutými hranami podle tvaru štěrkového lože, pak je třeba hranu dotmelit (např. tmel na lepení polystyrénu Ostafix - výhoda tohoto tmelu je pružnost a tvárnost). Je vhodné nezaštěrkované štěrkové lože natří hnědou či tmavě šedou barvou, aby po zaštěrkování neprosvítala světlá barva zpod štěrku. Při použití kolejiva Pilz (pruty a přažcové podlože) odřežeme nejdříve z pražcových podloží poslední pražec (nemá upevňovadla). Poté přilepíme pražcové pole. Pražce natřeme vhodnou matnou barvou (např. AGAMA N16M) a napatinujeme barevnými křídami. Následně přikročíme k zaštěrkování. Štěrk použijeme buďto vlastní ositý nebo zakoupený (např firma POLAK). Hrubost štěrku by se měla pohybovat od 0,7 do 1,2 mm. Štěrk nasypeme a urovnáme do požadovaného tvaru. Následně zastříkneme zředěným matným lakem (např. Sportakryl) s vodou (v poměru 1 laku : 2 až 3 vody). Před pokládání kolejí nesmíme zapomenout na vyvrtání děr pro dráty pro přívod proudu. Po pokládce kolejí vsuneme do děr dráty a připájí ke kolejnicím.

[ stavba dřevěné kostry ] [ pokládka kolejí ] [ vytváření terénu ] [ posypy ]

3. Vytváření terénu
Terén lze vytvářet mnoha odlišnými způsoby. Popsal bych zde jeden z nich, který sám používám. Tento způsob je založen na polystyrénové kostře na kterou se lepí novinový papír. Takže nejprve vytvoříme hlavní polystyrénová žebra, která vyztužíme dalšími žebry vlepenými mezi ně. Tím se nám vytvoří polystyrénová kostra, kde případné nepřesnosti a nedostatky můžeme dotmelit (např. tmelem Ostafix). Následně přistoupíme k pokrytí polystyrénové kostry novinovým papírem (lépe netkanou tkaninou).
Papír nastříháme asi na čtverce 10x10 cm, ty nejdříve na podložce natřeme Dispercoilem (Herkules aj.) zředěným s vodou v poměru asi 1 lepidlo : 2 vody. Až se papír zvlní, tak ho pokládáme na polystyrénovou kostru. Jednotlivé kusy papíru se mohou vzájemmně překrývat. Položený papír jěště přetřeme zředěným lepidlem. Teď už čekáme pouze na uschnutí papíru, který se při usychání vypne a tím vytvoří skoro dokonalý povrch. V některých místech terénu jako jsou např. zářezy nebo náspy, kde chceme mít velmi rovný terén, můžeme použít tvrdý papír.
Poté co papír zaschne, vyztužíme polystyrénovou kostru montážní pěnou, kterou v tenké vrstvě naneseme zespod modulu na kostru terénu (toto však není naprosto nutné, ale nese to jisté výhody např. při sázení stromků).

[ stavba dřevěné kostry ] [ pokládka kolejí ] [ vytváření terénu ] [ posypy ]

4. Posypové materiály - ztvárnění trávy

Realistické ztvarnění trávy je jedním z největších problémů při tvorbě krajiny na kolejišti. Z důvodu finančních jsme zvolili cestu molitanových posypů. Použili jsme molitanové posypy fy Polák.
Zaprvé se musí povrch natřít (tmavší) zelenou barvou, aby případné nedostatky v posypu nezapříčiňovali prosvítání světlé barvy podkladu. Po zaschnutí barvy natřeme povrch disperzním lepidlem (Hercules, aj.) do něhož sypeme základní druh posypu (mi jsme zvolili molitan jemný odstínu zelená kapradina 4154). Tento posyp sypeme velmi hustě, aby pokud možno neprosvítala barva podkladu a při následnem zastříknutí roztokem laku s vodou se tento podklad stává lesklým..

Avšak v místech kde by se ve skutečnosti vyskytovala větší vlhkost půdy (např. odvodňovací příkopy, suché koryta potoku, atd.) sypeme jako základní posyp molitan jiného, tmavšího odstínu. Tento základní posyp následně zastříkneme už jmenovaným roztokem matného laku (např. Sportakryl) s vodou (v poměru 1 laku : 2 až 3 vody). Následně ještě zkontrolujeme hrany modulu a případné nedostatky ještě dosypeme a zastřikneme. V tuto chvíli nastává tvůrčí fáze každého modeláře - nyní dobarvujeme základní posyp jinými jemnými posypy odlišných odstínů, např. na jižních svazích světlejší zelenou až zelenožlutou a naopak na severních svazích tmavšími odstíny zelené, apod. Hrubším molitanem vytváříme trsy trávy, malé keře, které se převážně vyskytují v odvodňovacích příkopech kolem tratí. Hotový posyp opět důkladně zastříkneme roztokem matného laku.
V nejbližší době budou následovat další rady a doporučení jak postupovat při stavbě modulu. - sázení stromků