Vánoční minisetkání nad moduly
rozloučení s rokem 2007
© MC

Na závěr roku, dne 29.12.2007, se uskutečnilo v klubovně OstraMo jednodenní minisetkání nad moduly. Vzhledem k stísněným prostorám klubovny jsme na toto setkání pozvali pouze omezený počet přátel.
Odjezdili jsme téměř tři grafikony, prodiskutovali mnoho modelářských témat přímo při provozu i při přestávce věnované konzumaci stravy v nedalekém hotelu. Věřím, že všichni odjížděli spokojeni s pocitem příjemně prožitého modelářského dne na sklonku roku 2007.

Moduliště - layout pro vánoce 2007

Sestava pro vánoce 2007 maximálně využila prostor klubovny. Motivem byly opět, jak jinak, tratě v Jeseníkách. Nyní v v trase skrytá stanice Hanušovice - Cholina nz + vlečka - Jeseník a místní trať Jeseník - Horní Heřmanice - Javorník+vlečka.
Provoz DCC byl vzhledem k rozsahu řešen pomocí Miniboxu a byl bez potíží..
Použitá provozní dokumentace: sešitové jízdní řády, seznamy vlaků pro staniční zaměstnance, karty nákladních vozů, turnusy pro strojvedoucí. Nebyly tentokrát vyjímečně použity karty hnacích vozidel a karty s oběhem souprav.


A nyní pár fotografií z průběhu akce
Dva rádci pomáhají obsluze Jeseníka řešit logistický problém jak rozřadit manipulák
Někdy bylo potřeba zapojit do vysvětlování obě ruce - tak složité problémy se řešily
Měli jsme i pár návštěv, které se zájmem sledovaly naši hru
Nákladiště Cholina a řešení karetního problému - ke kterému vozu ta karta vlastně patří?
A již suneme za pomocí staniční zálohy soupravu na vlečku ZZN Javorník
Obsluha skryté stanice při komunikaci se sousední stanici
Poloprázdná skrytá stanice Hanušovice - vše jsme poslali na trať
Kratičký Mn vlak odjíždí, za bedlivé sledování strojvedoucím, z Jeseníku směrem na Horní Heřmanice
Malý pomocník radí, jak to mají s tím otočením motoráku nejlépe udělat
Na fotografování nemá obsluha Jeseníku čas, Pn vlak musí odjet včas
Zátiší s Horními Heřmanicemi
Klid byl narušen burácením projíždějící T 478.2068 s Pn vlakem do Hanušovic
A takto vypadal rozjezd z Javorníku, přihlížejícím se to líbilo
Vlečka Agrochemického podniku u Choliny, co tam asi stáčejí z těch zetek do nádrže?
Obsluha Jeseníku už je spokojena - stanici má uklizenu
M152.0023 se řítí do zastávky Horní Heřmanice
Mimořádný Pn vlak do Javorníka velkou zátěží nevynikal, za to silným strojem v čele ano
A opět je klid v Jeseníku pryč - co mám udělat? ať mohu lokomotivu od rychlíku přestavit na druhou stranu
Rychlík na cestě do Jeseníka
Obsluha Hanušovic hledá inspiraci pro sestavení vlaku ve "vyšších sférách"
A už nám to jede do Javorníka
Co tam na tu lokomotivu dali za číslo?
Manipulák s dvěma služebními vozy míří do Hanušovic
Osobní vlak s M 152.0023 vjíždí do Javorníka
A ještě před chvíli projžděl malebné údolí s říčkou Vidnávkou
Cholina s vlečkou Agrochemického podniku
Na nákladišti v Javorníku se zapotí, ložené vozy jsou zde
A na vlečce Státních lesů mají samé Rajky, asi místo lesa bude beton a beton
A opět rébus s vozy, kartami a nákladními listy v Cholině
Z druhé strany to nevypadá tak složitě
Hm, jak na to?
I v zrcadle to vypadá, že obsluha má vše pod kontrolou
Jsme na to dva, tak to zvládneme
Javorník je v klidu, těch pár vozů na vlečkách není žádný problém
A tratě se nám točí okolo svahů
A ještě jeden pohled na Cholinu s vlečkou
Hanušovice s kmitající obsluhou
Mírnými oblouky se nám trať vine směrem k Jeseníku
Nejdříve opustí však údolí lesknoucího se toku Vidnávky
Nějak se nám ty Hanušovice začínají plnit
I v Jeseníku není volných kolejí
Vjezd je postaven a tak jedeme dál
Modelářské diskuze byly vedeny v přátelském duchu
A manipulace v Jeseníku je v plném proudu
I v Horních Heřmanicích čaruje s vozy obsluha manipuláku
Ten vagon, to přitáhli odkud?
Autor reportáže při kontrole volné jízdní cesty
Máme postaveno, jedeme!
Zátiší u skladiště
Jedeme směrem do Horních Heřmanic
U té rampy jsme neměli co dělat a tak Sergej byl naleštěn do vysokého lesku
A reportáže je u konce, pokračování na vánoce 2008