[ hlavní strana ]

Provozní setkání OstraMo 2007
reportáž
© MC

Provozní regionální setkání OstraMo bylo pořádáno pro členy klubu OstraMo a Zababov v termínu 5.10. - 7.10.2007 v Ostravě.


Motivem navrhnutého layoutu jsou jesenické trati v období 1968-1975. Mimo modulů klubu OstraMo a jeho členů, byly použity traťové moduly a skrytá stanice "Olomouc", pro nás Mikulovice, od členů klubu Zababov.

Žluté moduly - OstraMo, zelené - Zababov, šedá - sst Zababov + OstraMo

Grafikon:

Byl sestaven podle skutečného grafikonu ČSD let 70 - sešitový jzídní řád trati 311.
Hlavní trať - "síť ČSD" sst Hanušovice - nákladiště se zastávkou Františkov - Lipová Lázně - Jeseník - sst Mikulovice (přejmenovaná sst Olomouc) "PKP", "Krnov".
Místní trať Lipová Lázně - zastávka H.Heřmanice - Javorník

Grafikon pro setkani byl sestaven v programu "Grafikon", kterým byly i vygenerovány všechny služební pomůcky. Program si můžete vyzkoušet ze stránky Grafikon
Grafikon hlavní trati se zobrazením staničních kolejí si můžete zobrazit zde - Graf_hl

Výřez obrazovky z programu v zobrazení se dopravními kolejemi ve stanicích
Služební pomůcky byly použity v tomto rozsahu:
V odkazech jsou vygenerované soubory, které byly použity na setkání.
Sešitový jízdní řád
Použitý sešitový jízdní řád s obalem na kterém je uveden příslušný turnus
Oběh hnacích vozidel. který byl vložen do karty příslušného hnacího vozidla
Karta lokomotivy T478.2068 s vloženým oběhem L07, čarou v oběhu vyznačeny pobyty větší než 2 hodiny
Karta oběhu souprav vozů
Karta oběhu soupravy nahrazuje u Frema používané karty osobních vozů. Důvodem je aplikace skutečných pomůcek, kdy oběhy byly vždy plánovány v soupravách a za sestavení soupravy je odpovědná výchozí stanice vlaku. V domovské stanici vozů jsou deponovány další vozy, které je možné dle potřeby do soupravy řadit.
Karta oběhu soupravy s poznámkami, karty jednotlivých osobních vozů nebudeme používat
Karta vozu s nákladním listem, tyto byly používány ve stejné podobě jako Zababov či Fremo. U některých vozových karet bylo použito místo laminování vsunutí do obalu s vkládáním nákladního listu rovněž do tohoto obalu. Praktikováno zejména u nedokončených vozových karet.
Karta vozu Tcms/Utz s vloženým nákladním listem
Seznam vlaků pro staniční zaměstance s automaticky generovanými informacemi o přechodech hnacích vozidel mezi vlaky, rovněž o přechodech osobních souprav mezi vlaky, další informace jsou dodávány k vlaku a stanici do poznámky a následně se objeví u příslušného vlaku v dané stanici ve vygenerovaném seznamu.
Celé zpracování pomocí uvedeného programu, mělo obrovskou výhodou v možnosti úprav grafikonu téměř do poslední chvíle před setkáním (důvodem byla např. určitá nejasnost v provozuschopnosti některých hnacích vozidel) a pak vygenerování všech pomůcek s jistotou, že všechny změny byly do všech pomůcek promítnuty. Velký dík autorovi a jeho velkému pomocníkovi v návrhu pomůcek (Jakub a Tomáš)
Poslední pomůckou, která byla k dispozici ve vlakotvorných stanicích byl " Plán řazení nákladních vlaků", který sloužil jako pomůcka pro správné řazení zátěže do jednotlivých nákladních vlaků. Zase zde byla provedena aplikace pomůcky velké železnice, která pomáhá organizovat nákladní dopravu.

Plán řazení nákladních vlaků
5.10.2007 - 7.10.2007

Pn 60201
Hanušovice - Mikulovice - PKP
T450 tun
vývoz PKP
- v Lipová Lázně přivěšení zátěže ze směru Javorník na PKP na konec vlaku

Pn 60202
PKP - Mikulovice - Hanušovice
T450 tun
dovoz PKP
- v Lipová Lázně odvěšení zátěže z PKP pro směr Javorník (zátěž řazená na konci vlaku)

Pn 62401
Hanušovice - Lipová Lázně
T450 tun
- vpředu řazená zátěž pro Mn 67552 směr Javorník, vzadu řazená zátěž pro Mn 67221 směr Jeseník - Mikulovice

Pn 62402
Lipová Lázně - Hanušovice
T450 tun
- vpředu zátěž od Mn 67551 ze směru Javorník, vzadu zátěž od
Mn 67202 ze směru Jeseník - Mikulovice

Pn 62404
Lipová Lázně - Hanušovice
T450 tun
- vpředu řazená zátěž od Mn 67222 ze směru Jeseník - Mikulovice, vzadu místní zátěž přednostně řazena

Mn 67211
Hanušovice - Lipová Lázně - Javorník
T450 tun
nemanipuluje Lipová Lázně, Františkov

Mn 67212
Javorník - Lipová Lázně - Hanušovice
T450 tun
- nz Františkov manipuluje pouze mimořádně

Mn 67220
Mikulovice - Lipová Lázně
T450 tun
- zátěž přechází na Pn 62402, vpředu zátěž Česká Ves, Písečná

Mn 67221
Lipová Lázně - Mikulovice
T450 tun
- zátěž přechází z Pn 62401

Mn 67222
Mikulovice - Lipová Lázně
T450 tun
- zátěž přechází na Pn 62404, vpředu zátěž Česká Ves, Písečná

Mn 67223
Hanušovice - Lipová Lázně - Mikulovice
T450 tun
- mimořádně manipuluje nz Františkov, zátěž na konci vlaku, zátěž pro Lipová Lázně vzadu - odvěšuje se

Mn 67551
Javorník - Lipová Lázně
T450 tun
- zátěž přechází na Pn 62402, zátěž pro Pn 60201 - vývoz PKP na konci vlaku

Mn 67552
Lipová Lázně - Javorník
T450 tun
- zátěž přechází z Pn 62401


Pomůcky které s sebou nosili strojvedoucí:
Takže strojvedoucí osobního vlaku měl doklady od vlaku - kartu lokomotivy s oběhem (tuto odevzdal ve stanici kde lokomotivu odstavoval) a u osobního vlaku kartu oběhu soupravy (kterou rovněž odevzdal ve stanici kde soupravu odstavoval), u nákladního vlaku kartu lokomotivy a karty vozů s nákladními listy.

Vozidla:

Motorové lokomotivy a motorové vozy let 70., parní lokomotivy "modernějších řad", osobní vozy ČSD a nákladní vozy se starým i novým 12-místným označením odpovídající svým vzhledem období 1968 - 1975. Všechny vozy měly vozové karty, lokomotivy měly karty hnacích vozidel a u osobních souprav byly použity karty s řazením soupravy. V domovských stanicích byly deponovány zálohy osobních vozů.

 

A nyní pár záběrů z provozu:


Tzv. sloupová síň - místo setkání - zahájení stavby
Z větší části postaveno
A jedeme, za 10 minut 8 hodin a manipulační vlak v Horních Heřmanicích
V Lipové Lázních se chystá lokomotiva pro osobní vlak
Manipulační vlak s T478.2068 v Jeseníku
Celkový pohled na část Jesenické trati
Osobní vlak míjí předvěst do Jeseníku
Práce v skryté stanici Hanušovice obsluhu baví
Dopolední osobní vlak čeká na křižování v Lipové Lázních
MOs s M152.0023 do Javorníka v zastávce s nákladištěm - Horní Heřmanice
Osobní vlak z Javorníka s T466.0028 míjí vlečku Státního statku Javorník
A ten stejný vlak v H.Heřmanicích
Některé zvlášť fotogenické soupravy lákaly fotografy k narušování provozu :-))
Průběžný nákladní vlak z Hanušovic do Glucholaz PKP
Zastávka s nákladištěm Františkov
Motorový spěšný vlak z Nového Bohumína do Šumperka opouští stanici Jeseník
Manipulační vlak při odstavování vozů v Javorníku
Odstavená souprava brněnského rychlíku "Praděd" čeká na příjezd lokomotivy z Lipové
Provoz byl převážně motorový - zde 2x T478.1 a T444.1
T444.1 s osobním vlakem míjí vjezdové návěstidlo do Jeseníku
MSp s M286.0 na cestě do Lipové Lázní
T478.2068 s Pn do Glucholaz PKP před skrytou Mikulovicemi
A opět MSp s M286.0 před vjezdovým návěstidlem Jeseníka ve směru od Mikulovic
Pražský rychlík ukončil svou jízdu v žst Jeseník a čeká na odvěšení lokomotivy
Manipulační vlak do Javorníka s T478.1230
T466.0028 se vrací s manipulačním vlakem z Javorníka
T466.0028 při obsluze vleček v Javorníku
534.0409 s manipulačním vlakem před Jeseníkem
Opět 534.0409 čekající na vjezdu do Jeseníku
Náhradní souprava na osobním vlaku do Jeseníku
Ve dvou se to lépe táhne - několik fotografií z provozu mimo grafikon
2x T478.1 na nákladním vlaku
A jedeme zpět tentokrát T478.1230 jako vlaková
A ještě jednou
Blížíme se k Jeseníku - a setkání v říjnu 2007 v Ostravě je definitivně ukončeno