Simulace zabezpečovacího zařízení
© MC+Jub+cer´t

Při výstavbě stanice Lipová Lázně jsme dospěli k řešení zabezpečovacího zařízení ve stanici. Po zvážení skutečností, která ve stanici byla a je dnes, bylo rozhodnuto vybudovat ve stanici zabezpečovací zařízení simulujcí elektromechanické zabezpečovací zařízení se světelnými návěstidly.
Požadavky na zabezpečovací zařízení:
- vjezdová čtyřsvětlová návěstidla s přivolávací návěsti
- odjezdová třísvětlová
- používané návěsti stůj, volno, výstraha, vjezd odbočkou, posun dovolen, opatrně na přivolávací návěst - vše elektromechanika s nahrazenými mechanickými návěstidly světelnými
- závislosti předvěstí na vjezdových návěstidlech
- přivolávací návěst blokuje postavení jakéhokoliv návěstidla do polohy povolující jízdu
- závislost návěstních znaků na polohách výhybek - vjezd odbočkou
- umožnění současných vjezdů a současných odjezdů s kontrolou kolize postavených vlakových cest
- nejsou použity kolejové obvody a tedy zjišťování obsazení kolejí či zhlaví
Návrh řešení
Vzhledem na tyto požadavky byla zvolena cesta realizace veškerých logických závislostí v staničním pultu s reliéfem kolejového schéma pomocí mikroprocesoru ATMEL. Pro popsání rovnic definujících požadavky byl vytvořen "simulátor". Applet umožňuje interaktivní prověření správnosti vytvořených závislostí mezi vstupy (polohy výhybek, přepínače pro návěstidla) a výstupy (závorování výhybek, správné návěsti na návěstidle povolující jízdu podle polohy výhybek a návěsti na ovlivňujících návěstidlech). Pro běh appletu je nutná Java JRE 1.5 a vyšší. Definice závislostí je vytvořena pomocí dalšího programu (viz obrázek níže), který umožňuje zadávání logických výrazů pro jednotlivé výstupy. Výsledné výrazy pak bude sloužit pro vytvoření programu pro ATMEL.
Funkci zabezpečovacího zařízení si můžete vyzkoušet sami (vyčkejte načtení souboru) kliknutím myši na přepínač ať již návěstidla nebo výhybky. Upozorňuji, že některé možnosti jsou v dané chvíli blokovány - např. při postavené vlakové cestě je blokováno přestavení výhybek na příslušné části zhlaví.

Simulátor ovládacího pultu v Lipové Lázních
Ukázka zadaných závislostí jednotlivých prvků zabezpečovacího zařízení
Přímo na pultu zabezpečovacího zařízení je signalizace stavu návěstidel odpovídající používané logice na pultech ve skutečnosti. Skutečná signalizace návěstidel je na návěstidlech pod pultem. Směry jsou označeny takto:
HA - Hanušovice
JA - Javorník
JE - Jeseník
Poloha výhybek je signalizována diodama v příslušné poloze, přepínače jsou v místech skutečných výhybek. Použití přivolávačky vyžaduje zrušení všech postavených vlakových cest a zapnutí přivolávacího souhlasu.
Následovat bude vytvoření pultu, dokončení elektrického zapojení všech prvků a provedení kabeláže, naprogramování ATMELu a funkční zkouška. O výsledku či problémech s realizací budeme informovat v dalším příspěvku.