Návěstní modul
aneb návěstní modul za týden - nebojme se návěstních modulů
© MC

Pro modulové stanice OstraMa používáme pro vjezdová návěstidla a předvěsti návěstní moduly s pevně osazenými návěstidly zapojenými dle normy pro zapojení návěstidel OstraMo. Při stavění modulových stanic zůstáváme u původních Fremo standardů, že součástí stanice je i trať po vjezdová návěstidla, takto jsme schopni na modulištích naše stanice vždy vybavit. K používání pevně osazených návěstidel nás vede i vyšší modelová věrnost takto osazených návěstidel např proti návěstidlům zabudovaných v šachtách Fremo/Zababov.
Používáme rozměrovou řadu modulů v přímé trati 120 - 90 - 60 - 30 cm. Návěstidla jsou standardně osazována na moduly 30 cm.

Modul připraven nasazení po týdnu práce, návěstidlo nemá opravené červenobílé pruhy na stožáru
V tomto článku jsem připravil stručný popis postavení návěstního modulu pro žst Lipová Lázně. Modul je 30 cm dlouhý, čela jsou dle standardu Fremo F96 vysoká, vyrobená z foliované překližky. Pod tratí je použita překližka 10 mm k čelům přichycena kovovými úhelníky. Na kolejovou pláň je lepena mikroporézní pryž pro snížení hluku od jedoucích vozidel, zároveň rozměrové vytváří štěrkové lože. Lepena je barvou Balakryl (výrobce Tebas), kterou dlouhodobě používáme k lepení mikroporézní pryže i samotných kolejových pásů - flexi koleje. Životnost těchto spojů je ověřena časem, nejstarší moduly byly takto provedeny již před 7 lety.
Koleje položeny a přilepeny Balakrylem na mikroporézní pryži, na kolejích položen vzorek pryže
Boky štěrkového lože jsou vytmeleny lepidlem pro korkové a polystyrenové obklady Ostafix (výrobce Denas Color) - svou konzistencí a trvalou pružností je vynikajícím materiálem pro tmelení jakýchkoliv povrchových nerovností na modulech i v krajině. Obě technologie lepení Balakrylem a tmelení Ostafixem byly použity poprvé před 15 lety na kolejišti z dílů a dodnes prokazují svou kvalitu.
Vytmeleny boky štěrkového lože, zalepeno návěstidlo Ostafixem
Použitá flexi kolej je Code 75 - PECO, je lepena Balakrylem. Na modulech OstraMo nepoužíváme žádné zvláštní upevnění kolejnic na krajích modulu. Zde jsou pouze sekundovým lepidlem zakápnuty na posledních třech pražcích kolejnice v upevňovadlech. Do modulu je namontována jednoduchá "elektroinstalace" DCC, tj. připojení kolejnic a vyvedení na čela do 1x banánek 4 mm a 1x zdířka.
Po nalepení proběhne proces barevných úprav, zde byl nástřik pražců pro krátkost modulu nahrazen nátěrem štětcem (barva Agama F3M) a následně nátěr boků kolejnic opět štětcem (Agama rez).
Zároveň s nátěrem došlo k usazení světelné návěstidla (Dvořáček, Pečky) upevnění a vyrovnání krajiny okolo návěstidla bylo provedeno Ostafixem. Po zapojení konektoru návěstidla dle normy OstraMo udělána zkouška ovládání návěstidla z Lipové.
Zapojení návěstidla na vjezd Lipové Lázně

Boky modulu jsou z nalepené MDF (sololit) a jako finální krok po "dokončení" modulu jsou natřeny Balakrylem odstín 0240, což je jednotná barva boků modulů u OstraMa.
Zaštěrkování kolejí bylo na tomto modulu prováděno jako jedna z posledních operací a to z důvodu poměrně dlouhého schnutí nalepeného štěrku - až jeden den, štěrk je sypán nasucho, zarovnán štětcem a setřen prstem z pražců a následně zastříkán ředěným lakem Sportakryl matný (ředění cca 1:1 až 1:2 s vodou). K zasypání je použit štěrk "Polák" www.polakmodel.com. Žádné smáčedlo před zastříknutím, vzhledem k ředění laku, nepoužíváme.

Základní příprava terénu krajiny, zaštěrkování bylo posunuto až po foliáži, většinou je tomu naopak, ale tlačil čas
Zbývá již pouze krajina, modul má plochý terén, takže tvorba reliefu krajiny je jednoduchá, je udělána ze styroduru. Příkopy okolo tratě jsou slepeny z dílů styroduru, lepeno opět Ostafixem a dotmeleny Ostafixem.
Na vlastní povrch krajiny jsou používány, na většině současně budovaných našich modulech, foliáže "Polák". Neobdělávané louky - zejména 4704 varianta D, strukturstat - 5954, 5964 a 5959, 5969 a ke kolejím doplňováno horskou loukou D 4804, a horskou pastvinou 4853 a 4855 varianty C, E. Z foliáží horské pastviny jsou vytrhávány trsy různých trav, které výborně dělají plynulé přerůstání vegetace do ploch štěrku, hlíny a podobně. Foliáže jsou lepeny lepidlem Herkules nebo Duvilax.
Detailní pohled na vytmelení příkopů okolo trati
A začíná se s lepením foliáže, skládání z různých kousků
Postupně trávy přibývá
A máme položeno včetně dvou keřů
A ještě z boku, boky modulu jsou stále bez nátěru, ten přijde až na závěr
Je vidět, že původně zamýšlený příkop kolmo na trať ve vegetaci téměř zanikl
Zatím volně nasypaný a zarovnaný štěrk
Hotová krajina je doplněna stromem od JM Model a nakonec byl doplněn stojan s telefonem, který je téměř nedílnou součástí vjezdových návěstidel.
A tak za 6 dní s pracností cca 9-10 hodin je modul hotov k použití a ještě fotografie z jeho prvního nasazení na setkání v polském Rybniku, kde sloužil na krytí odbočky před stanici Jeseník. Na setkání v Bojnicích byl druhý návěstní modul Lipové použit před skrytou Hanušovice. S narůstajícím počtem univerzálně připojitelných návěstních modulů není problémem s pokrytím vjezdových návěstidel u kterékoliv naší stanice.
Návěstní modul připojený na své standardní místo před Lipovou
Modul v polském Rybniku, kde kryl odobočku na trati, modul před ním je bez foliáže a tak foliáž trochu vystupuje