Používání nákladů do vozů a změny na kartách vozů
©MC
Snaha po větší modelovosti u vozů, kde je vidět, zda vůz veze náklad nebo ne a v minulosti vedené debaty v klubu Zababov o způsobu vykládání nákladů z vozu mne přivedla k sepsání základních tezí pro ložení vozů základních řad E, R, S, L nákladem. Z tohoto seznamu jsem vyjmul vozy základní řady F. Důvodem je jejich obrovská rozmanitost tvarů skříně a mají většinou skříně, která se směrem nahoru zužují
Tvorbu nákladů není možné "vázat" na majitele vozu a konkrétní vůz, tvorbou nákladů je nutno se zabývat systematicky stejně ja "tvorbou" vozů, proto je nutno rozdělit náklady rozměrově do několika typů. Důvodem je umožnit jejich univerzální využití. Například rozdělení vozů podle velikosti do několika skupin A - B - C - D - E, doporučuji zvolit jednotnou šířku nákladu a různé délky. Např šířku 29 mm a délku 80, 95, 110, 125 140mm. Typově - náklad pro řady vozů E nebo R,S.L. Každý náklad by měl pak být tímto typem označen, včetně označení majitele.
Ještě vysvětlení proč je nutné se náklady zabývat. V modulovém provozu jezdí vozy ložené a prázdné - tento stav je stanoven nákladním listem vloženým v kartě vozu, u vozů krytých, kotlových není stav ložení při pohledu na vůz poznat, ale u vozů otevřených a plošinových všech druhů by měl vzhled vozu odpovídat údaji na nákladním listu - tedy pokud je ložený měl by být na voze náklad. Je to hledání cesty jak na to.

Naložené vozy základních řad F a E, náklad vozu Falls není vyložitelný
Náklad by měl být snadno vložitelný do vozu a měl by umožňovat vyjmutí z vozu bez nutnosti vůz brát do ruky, převracet jej. Proto jsem navrhl tyto základní zásady pro tvorbu nákladů:
- zásadně ne volně sypané náklady (vyžadují při vyložení nutnost zvednout vůz z kolejí)
- musí být ve voze volně vložený - tj. ne těsně na ložný rozměr vozu
- musí být lehký
- musí být kompaktní, případně na pevné podložce, zespodu označen
- musí mít malé očko průměr min. 2 mm, drát 0,35 mm, nejlépe nad těžištěm nákladu pro vytažení nákladu z vozu (náklad bez tohoto vybavení není způsobilý nakládky), vytažení nákladu při vyložení "háčkem" na rozvěšování vozů, důvodem je jednotný manipulační nástroj, který má většina účastníků modulového setkání stále u sebe
Náklady vybavené očky a "univerzální rozpojovací nástroj", který poslouží k vyjmutí nákladu z vozu
Náklad je pověšen za očko (vlepené sekundovým lepidlem) a bez poškození vozu vyjmut
Zde jiný náklad zavěšený na rozpojovacím háčku a vytahován z vozu
Zcela jiný náklad a opět očko a háček pro rozpojování
V souvislosti se zavedením "jednotných" nákladů bude nutné doplnit několik údajů na kartách vozů. Zejména pro jakou kategori nákladu je vůz určen (např. členění na A - B - C - D - E), dále vzhledem k tomu, že některé vozy si majitel nepřeje nakládat (mohou to být třeba klanicové vozy vybavené řetězy) - na kartě NV doplnit údaje o možnosti či zákazu ložení - Nenakládat.
Mohou být vozy, kde z různých důvodů není náklad oddělitelný od vozu - zde by měla být poznámka - Nelze vyložit.
Doporučuji umožnit zanést na kartu i údaj "Nesundávat z kolejí" - stále je poměrně dost skrytých-technických stanic kde se z důvodů nedostatečné kapacity kolejí sundávají vozy z kolejí. Může být vůz, který si vlastník nepřeje pokládat někam na stůl.

Pro jednoznačnou identifikace nákladu bude nutné zavést označování nákladů - pro nás ČSD (OstraMo) + vlastník

Pro mezinárodní setkání bude nutné definovat stanici pro sběr nákladů ČSD + případně barva skryté-technické stanice, pro vnitrostátní setkání bude vhodné použit dělení podle barev skrytých-technických stanic

Ještě poznámka - tyto náklady před jejich použitím do vozu v žádném případě nepatří na modul - tedy žádné pokládání na nákladiště, rampy...., tyto náklady je třeba mít mimo tyto plochy.
 

Tolik zatím pro začátek, očekávám k tématu diskuzi, která povede k stanovení jednoduchých pravidel.