Uspořádání drátovodů v pláni stanice
© MC
Příklad betonových žlabů ve stanici Jindřichov ve Slezsku

Na modulech OstraMa je modelováno období 60. - 70. let minulého století a tak ve stanicích, které modelujeme je téměř nezbytností vybavit stanici drátovými táhly, které jsou ve stanicích ukryty v betonových žlabech. V naší modelové stanici Jeseníky jsou použity odlitky J.Orálka, které jsou odlity z polyuretanu. k dispozici jsou tyto díly:

- zakrytí kanálových žlabů
- malé poklopy nad kladkami
- velké poklopy nad odbočnými kladkami

- poklopy nad napínačemi

- kryty přestavníků a závorníků
Rozměry jednotlivých dílů byly brány pro tyto modely ze skutečných drátovodů.

Odlitky použité při stavbě Jeseníku
A takto vypadá vlastní použití při stavbě Jeseníku, těžko zde stanovovat jednoduchá pravidla pro vedení žlabů k návěstidlům, přestavníkům, závorníkům a závorám. Snad pouze to, že ne vždy je trasa vedena nejkratší cestou, ale vždy je co nejblíže ovládaného zařízení napínač - tedy velký obdélníkový poklop. Každých 10 metrů jsou umisťovány podpěrné kladky a tedy malé poklopy, které jsou nad nimi. K překonání kolejí jsou používány plechové úzké žlaby (nebo litinové roury) mezi pražci - jsou zakryty rýhovaným plechem. Kolmo přes koleje bývá vedeno maximálně 9 táhel jednou trasou. Ke kolmému odbočení jsou použity odbočné kladky přes které jdou řetězy, tyto jsou zakryty velkými poklopy.
Vedení kanálových žlabů k návěstidlu a závorám
Vedení kanálových žlabů podél kolejí a přes koleje
Po nalepení Ostafixem a natření základním odstínem je provedeno zaštěrkování či zakrytí hlínou, travou nakonec je provedeno napatinování. V době kterou modelujeme nebylo používáno žluté orámování poklopů.
A takto vypadají již částečně dokončené kanálové žlaby
Něco málo podkladů z 30. let minulého století, které ale nedoznaly zásadních změn do současnosti.
Rozměry kanálových žlabů betonových
Rozměry žlabů
Provedení poklopu nad kladkami
A ještě několik příkladů vedení kanálových žlabů ve stanici Jindřichov ve Slezsku, včetně umístění přestavníků a závorníků. Závorovány jsou v Jindřichově výhybky v přímé koleji, tedy pojížděné vyšší rychlostí než 40 km/h. Obecně se závorují výhybky výhybky které mají drátovody delší než 250 metrů, u křižovatkových výhybek u drátovodů delších než 100 metrů a u štíhlých výhybek.
Přivedení táhel k závorám
Přestavník se závorníkem a víka nad napínači táhel

Kanálové žlaby k návěstidlům, zde již "věkem" zakryté zeminou

Kanálové žlaby od stavědla s poklopy nad odbočnými kladkami