Budovy na modulech - upevnění
©mc

Poslední modulové provozní akce, kterých se účastnila stanice Lipová Lázně mne donutily řešit "upevnění" budov na modulech. Jde o toto, většina budov je stále ne zcela dokončena a tedy bude nutné na nich pracovat, některé budou stále vyžadovat možnost demontáže z modulu - přístup k tomu co je "v budově", to jsou například obě výtopny. Takže jak mít budovy na modulech "na pevno" a přitom mít stále možnost z modulu je sundat.
Na vysvětlenou pro majitele "pevných kolejišť" - moduly jsou přepravovány v různých polohách, i hlavou vzhůru, musí vydržet otřesy při jízdě autem a tak připevnění budovy musí být dostatečně pevné.
Již dlouho jsem měl vymyšleno - pomoci šroubu upevněného v budově připevnění na modul přes vyvrtanou díru, podložku a matici, které posléze vykrystalovalo v použití závitové tyče M3 vlepené do rohu budovy (závitová tyč koupená v OBI v metrové délce a pak řezána na požadovanou délku). Takto je dnes upevněna většina budov na dílech modulu Lipová Lázně. Staniční budova, která bude ještě vyžadovat nejvyšší objem práce má ještě upevnění upraveno, kdy závitová tyč není do budovy vlepena, ale v budově jsou vlepeny distanční soupky se závitem a závitová tyč je do nich zašroubovávna tak, aby při dalších pracech na budově bylo možné tyče vyšroubovat a budovu položit přímo na stůl.
Přepravní čela pro přepravu stanice již byla vyráběna s potřebnou výškou tak, aby díly uložené krajinou k sobě měly dostatek prostoru pro stromy, budovy, lampy a svahy nad stanicí. Prostě, aby stanice zasazena do reálné krajiny, vybavená vším potřebným, byla přepravitelná. Řešení s odnímatelnými prvky, které jsou jen trochu vyšší, než plochý terén stanice, mi nepřipadá z důvodu omezení, která pak na tyto prvky jsou vytvořeny, jako rozumné. Silně to modeláře omezuje z pohledu kvality jejich vzhledu.
Koncem května 2012 absolvovala Lipová přepravu do polského Rybniku, již s připevněnými budovami na modulech. Řešení se osvědčilo, budovy přežily přepravu bez potíží.
Podívejte se na foto dokumentující upevnění.

Rotunda v Lipové bude trvale sundávací střechu
Pohled dovnitř rotundy, v rozích budovy vlepená závitová tyč, bude zakryta do sloupu rutundy
Detail na vlepenou závitovou tyč
Důkaz, že řešení funguje, díl s rotundou ve svislé poloze, střecha bude přepravována zvlášť

Uprostřed podložkou a matkou upevněná budova rotundy, rotunda má celkem 4 závitové tyče
Nachystané závitové tyče na stavědlo Lipové, pro menší budovy stačí dvě upevnění křížem
K sobě složené v přepravních čelech díly se staniční budovou, skladištěm a malou výtopnou, staniční budova a skladiště zatím bez střech - budovy čekají na dokončení
Závitové tyče vlepené do budovy stavědla, na takovou budovu stačí dvě. K vlepení používám sekundové lepidlo řídké a aktivátor k rychlému zatuhnutí
Díry po naznačení vyvrtány
A stavědlo je přišroubováno, střecha opět čeká s přilepením na dokončení - vnitřního vybavení a okapů
Ze spodu jsou opět dvě podložky s matkami
Stavědlo a telefonní vedení ke staniční budově