LN box - rozvod sítě LocoNet
© VH+MC

Mezi základní požadavky na začlenění naších modulů stanic do digitalizovaného "moduliště" je jejich vybavení rozvodem sítě LocoNet, která slouží pro rozvod nezesíleného signálu dle normy DCC - NMRA a signálů pro ovládače lokomotiv. Vlastní realizaci pak představují rozvodné boxy, vytvářející přípojné body pro ovladače - FREDy na jednotlivých modulech kolejiště. Pro digitalizaci moduliště OstraMo máme připraveno k výrobě toto řešení LN boxu:
Vlastní rozvodný box je tvořen čtyřmi konektory RJ 12, z nichž dva na čele slouží k připojení ovládačů vozidel, a dva na bocích pro vedení vlastní sítě LocoNet mezi sousedními rozvodovými boxy. Elektrické propojení konektorů je realizováni plošným spojem. Upevnění boxů na moduly je provedeno ve dvou variantách podle jejich umístění v kolejišti. První variantou je upevnění šroubem, který prochází připraveným otvorem v boku modulu, box je pak upevněn křídlovou matkou z vnitřní strany modulu. Toto řešení předpokládáme u stanic, kde se poloha sítě LocoNet a přípojná místa ovladačů nemění. Druhou variantou je pak upevnění boxu pomocí vlastní svěrky, která umožňuje umístit boxy v libovolném místě kolejiště dle momentálních požadavků provozu a konfigurace kolejiště.

Řešení LN boxu, nahoře se svěrkou pod ním s šroubem.